Υπηρεσίες

Σε συνεργασία με τα πιο εξειδικευμένα γραφεία στην Ελλάδα στον τομέα της ακίνητης περιουσίας, προσφέρουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Εύρεση ακινήτου

Αναζητούμε και βρίσκουμε τα καλύτερα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, με έμφαση στις κορυφαίες περιοχές (Μύκονος, Σαντορίνη, παραλιακό μέτωπο Αθήνας) και απόλυτη εστίαση στα ακίνητα που βρίσκονται πάνω στη θάλασσα.

Παρουσίαση έργου

Οργανώνουμε πλήρως το ταξίδι σας στην Ελλάδα για την επίσκεψη στο ακίνητο/οικόπεδο που σας ενδιαφέρει. Τακτοποιούμε όλες τις λεπτομέρειες για τα αεροπορικά εισιτήρια, τη διαμονή σας και όλες τις εσωτερικές μετακινήσεις που θα χρειαστείτε.

Διαπραγμάτευση τιμής

Αναλαμβάνουμε τις διαπραγματεύσεις για να πετύχουμε τη βέλτιστη δυνατή τιμή και συνολική συμφωνία για τον πελάτη μας.

Πολεοδομικός έλεγχος & μελέτες αξιοποίησης

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας ελέγχουν την πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου βάσει οικοδομικών αδειών και τακτοποιήσεων που έχουν γίνει.

Ακολούθως, επικαιροποιούν τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης του προς εξέταση ακινήτου και σας παρουσιάζουν σε αναλυτικά γραφήματα τις δυνατότητες δόμησης και οικοδομικής εκμετάλευσης του ακινήτου.

Νομικός έλεγχος

Οι νομικοί συνεργάτες μας συγκεντρώνουν και ελέγχουν τους τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου που σας ενδιαφέρει.

Φοροτεχνικές λύσεις

Το ακίνητο τόσο ως οικοδομικό έργο αλλά και ως τελικό κτίριο, ανατίθεται σε φοροτεχνικό σύμβουλο, ο οποίος επεξεργάζεται, αναλύει και παρουσιάζει τα βέλτιστα οικονομοτεχνικά σενάρια για το ακίνητο (προτάσεις για ιδιοκτησιακό καθεστώς που μειώνουν τις φορολογικές εισφορές για το ακίνητο, τρόποι χρηματοδότησης κα)

Διαδικασία υπογραφής συμβολαίου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία έκδοσης και συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών (πιστοποιητικά ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, Δήμου, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις μηχανικών, κτηματολόγιο, υποθηκοφυλακείο) προκειμένου να υπογραφεί το συμβόλαιο μεταβίβασης του ακινήτου.

Αρχιτεκτονικές μελέτες

Σε συνεργασία με τα κορυφαία αρχιτεκτονικά γραφεία της χώρας ή του εξωτερικού, ανάλογα με το αρχιτεκτονικό ύφος που επιθυμεί ο πελάτης, εκπονούμε την αρχιτεκτονική μελέτη του ακινήτου με γνώμονα το σύγχρονο design και την πλήρη ανάδειξη και εκμετάλλευση της ξεχωριστής τοποθεσίας του οικοπέδου.

Στατικές & ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Εκπονούμε όλες τις απαιτούμενες από το νόμο μελέτες για την έκδοση ης άδειας δόμησης του ακινήτου.

Έκδοση αδειών & απαραίτητων εγκρίσεων

Η εταρία μας αναλαμβάνει την προετοιμασία και διεκπεραίωση όλων των απαραιτήτων προεγκρίσεων και τελικών εγκρίσεων, αλλά και την πλήρη διαδικασία της έκδοσης άδειας δόμησης για την κατασκευή ή ανακαίνιση του ακινήτου.

Προϋπολογισμός & χρονοδιάγραμμα έργου

Συντάσσουμε αναλυτικούς προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα του οικοδομικού έργου, προκειμένου ο πελάτης να έχει πλήρη εικόνα των οικονομικών και χρονικών μεγεθών του έργου.

Διεύθυνση έργου & κατασκευή

Αναλαμβάνουμε το ολοκληρωμένο project management του έργου μέχρι την ολοκλήρωση του «με το κλειδί στο χέρι».

Έκδοση αδειών λειτουργίας

Ολοκληρώνουμε όλες τις ενέργειες για τη λήψη άδειας λειτουργίας σε περίπτωση επαγγελματικού ακινήτου και την οριστική σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας για κάθε τύπου ακίνητο.

Συντήρηση, ασφάλιση & φύλαξη ακινήτου

Προσφέρουμε ολοκληρωμένενες λύσεις τακτικής συντήρησης του ακινήτου και υπηρεσίες ασφάλισης και φύλαξής του σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρίες των αντίστοιχων κλάδων.

Ενοικίαση & εκμετάλλευση ακινήτου

Διαχειριζόμαστε πλήρως, κατ’εντολή του πελάτη, το ακίνητο, προκειμένου να αποφέρει τα μέγιστα οικονομικά οφέλη στον ιδιοκτήτη του.

Μεταπώληση ακινήτου

Διασφαλίζουμε τη μεταπωλητική αξία έτσι ώστε η αρχική επένδυση στο ακίνητο να έχει τη μέγιστη δυνατή απόδοση.